خانه / زندگینامه شهدا / شـهـید بزرگوار عبــاس مــرادی

شـهـید بزرگوار عبــاس مــرادی

شـهـید عبــاس مــرادی

فرزند : مرحوم لطفعلی

تاریخ تولد:۱۳۴۲     محل تولد: باغخواص

تاریخ ومحل شهادت : ۵/۹/۱۳۶۱ اسلام آباد غرب

خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی صبور ومهربان ورئوف بودندوکمک خرج خانواده وپدرومادربودند.ایشان دراوایل جنگ عضو پایگاه بسیج محل می شوندوبه جبهه های حق علیه باطل اعزام میشوندوحتی درصحنه های میدان جنگ رشادتها ازخود به جا گذاشت که باوجود توان جسمی وقدرت بدنی بالا ایشان کمک شایانی به رزمندگان اسلام می کردند. همچنین ایشان برای کمک به برادران مسلمان خود به لبنان بصورت داوطلب اعزام شدند.سرانجام ازآنجایی که طالب دیدار دوست بودند درجبهه های غرب سومار وسوسنگرد درسن ۲۱ سالگی به شهادت

می رسند.

قسمتی از وصیتنامه شهید:پیروی ازائمه اطهاروعمل کردن به گفتار کتاب الله – توصیه به حفظ حجاب دختران وپاکی وباتقوایی پسران- ازآنجایی که درپیش روی ایشان جوانان درراه اسلام به شهادت می رسیدند ایشان غمگین شده ومکرراًتاکید برحفظ وحرمت خون شهیدان وخانواده شهدا راداشتند.

 ((روحش شاد وراهش پررهرو باد))

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*