خانه / هیئت های عزاداری باغخواص / هیئت شاهزاده قاسم بن الحسن (ع) باغخواص (رهروان شهداء)

هیئت شاهزاده قاسم بن الحسن (ع) باغخواص (رهروان شهداء)

هیئت  شاهزاده قاسم بن الحسن (ع) باغخواص (رهروان شهداء)

هیئت شاهزاده قاسم بن الحسن (ع) باغخواص (رهروان شهداء)

هیئت  شاهزاده قاسم بن الحسن (ع) باغخواص حدوداً ۴۰ سال قبل توسط مرحوم حبیب اله تاجیک تاسیس شد وبا برگزاری مراسم های مختلف عزاداری درتکیه ها ومنازل محبان اباعبدالله الحسین (ع) ادامه یافت این هیئت تاچند سال فعالیت رسمی نداشت ... ادامه مطلب »