خانه / زندگینامه شهدا / شهید بزرگوارمحمدرضا تاجیک

شهید بزرگوارمحمدرضا تاجیک

شهید محمدرضا تاجیک

فرزند : مرحوم اسداله

تاریخ تولد: ۱۳۴۵    محل تولد: باغخواص

تاریخ شهادت : بهمن ۱۳۶۲

شهید محمد رضا تاجیک درسال ۱۳۴۵ در روستای باغخواص متولد شدند خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی مهربان بودند..دارای اخلاق ممتاز وخوبی بودند این شهید بزرگوار دراوایل جنگ عضو پایگاه بسیج محل شدند. درسال ۱۳۶۲به جبهه های حق علیه باطل اعزام وسرانجام دربهمن ماه ۱۳۶۲در عملیات خیبر در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شدند وبه دیدار دوست شتافتند.

وسرانجام پس از سالهامفقود الاثر بودن پیکر پاکشان  درخردادماه سال ۱۳۷۴به میهن عزیزمان بازگشت

 ((روحش شاد وراهش پررهرو باد))