خانه / زندگینامه شهدا (برگ 2)

زندگینامه شهدا

شهید بزرگوارمحمدرضا تاجیک

شهید بزرگوارمحمدرضا تاجیک

شهید محمدرضا تاجیک فرزند : مرحوم اسداله تاریخ تولد: ۱۳۴۵    محل تولد: باغخواص تاریخ شهادت : بهمن ۱۳۶۲ شهید محمد رضا تاجیک درسال ۱۳۴۵ در روستای باغخواص متولد شدند خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی مهربان بودند..دارای اخلاق ... ادامه مطلب »

پاسدار شهید محمد تاجیک

پاسدار شهید محمد تاجیک

 پاسدار شهید محمد تاجیک فرزند : عزیزاله تاریخ تولد:زمستان ۱۳۴۰    محل تولد: علی آباد باغخواص تاریخ شهادت : تابستان ۱۳۶۹ شهید محمد تاجیک درسال ۱۳۴۰ در روستای علی آباد باغخواص متولد شدند ودرسال ۱۳۵۸ ازدواج نمودند وحاصل این ازدواج سه ... ادامه مطلب »

سرباز شهید محمد باقری

سرباز شهید محمد باقری

سرباز شهید محمد باقری    فرزند : مهدی تاریخ تولد:۱۳۴۷     محل تولد: حسین آباد دفتری  تاریخ ومحل شهادت : ۱۳۶۷ مهاباد شهید محمد باقری در روستای حسین آباد دفتری دیده به جهان گشود.دوران ابتدایی را درمدرسه حسین آباد به پایان ... ادامه مطلب »

شهید بزرگوارناصر معصومی فرج

شهید بزرگوارناصر معصومی فرج

شهید ناصر معصومی فرج   فرزند : حاج احمد  تاریخ تولد:۱۳۴۸     محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت : ۱۳۶۶ شلمچه شهید ناصر معصومی فرج در روستای باغخواص دیده به جهان گشود.دوران ابتدایی را درمدرسه باغخواص به پایان رساند وبعداز ترک ... ادامه مطلب »

شهید شیخ علی تاجیک قشقایی

شهید شیخ علی تاجیک قشقایی

شهید شیخ علی تاجیک قشقایی فرزند : مرحوم شعبان  تاریخ تولد:۱۳۲۱     محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت : ۲۶/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه شهیدشیخ علی تاجیک قشقایی درسال ۱۳۲۱درباغخواص درخانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود.درسن ۲ سالگی پدرمومن خود راازدست داد وبارنج ... ادامه مطلب »

پاسدار شهید امیرتاجیک

پاسدار شهید امیرتاجیک

 پاسدار شهید امیرتاجیک  فرزند : مرحوم حاج مهدی تاریخ تولد:۱۳۴۵     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۴/۹/۱۳۶۵ اندیمشک شهیدامیر تاجیک درسال ۱۳۴۵درباغخواص بدنیا آمدند. ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی مهربان بودند..دارای اخلاق ممتاز وخوبی بودند این شهید بزرگوار مسئول ... ادامه مطلب »

پاسدار شهید رمضان بهرامی

پاسدار شهید رمضان بهرامی

 پاسدار شهید رمضان بهرامی  فرزند : مرحوم اله وردی تاریخ تولد:۱۳۴۳     محل تولد: علی آباد باغخواص  تاریخ ومحل شهادت : ۶/۸/۱۳۶۵ در منطقه مهران شهید بهرامی در اول فروردین سال ۱۳۴۳ در روستای «علی آباد باغخواص» بدنیا آمد. زندگی سالم ... ادامه مطلب »

پاسدار شهید ابوالقاسم عباسی

پاسدار شهید ابوالقاسم عباسی

پاسدار شهید ابوالقاسم عباسی فرزند : حاج محمود  تاریخ تولد:۱۳۴۱     محل تولد: حسین آباد دفتری تاریخ ومحل شهادت : ۱۸/۱۲/۱۳۶۲ عملیات خیبر پاسدارشهید ابوالقاسم عباسی در روستای حسین آباد دفتری ودر خانواده ای مذهبی متولد شد .باآغاز جنگ تحمیلی وبا ... ادامه مطلب »

بسیجی شهید سید مرتضی باقرحسینی

بسیجی شهید سید مرتضی باقرحسینی

 بسیجی شهید سید مرتضی باقرحسینی  فرزند : سیدرضا  تاریخ تولد:۱۳۴۳     محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت : ۲۴/۱۲/۱۳۶۲ عملیات خیبر شهید سید مرتضی باقر حسینی در روستای باغخواص ودر خانواده ای مذهبی متولد شد .باآغاز جنگ تحمیلی وپس از شهادت ... ادامه مطلب »

بسیجی شهید محمد حبیبی

بسیجی شهید محمد حبیبی

بسیجی شهید محمد حبیبی فرزند : مرحوم ابراهیم تاریخ تولد:۱۳۳۳     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۱۳/۲/۱۳۶۵ منطقه عملیاتی فکه ایشان در سال ۱۳۳۳ در باغخواص درخانواده ای آشنا به اسلام و قرآن به دنیا آمد و در کودکی ... ادامه مطلب »

بسیجی شهید رحمت اله کریمی

بسیجی شهید رحمت اله کریمی

 بسیجی شهید رحمت اله کریمی     فرزند : مرحوم محمد  تاریخ تولد:۱۳۳۸     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۱۳/۲/۱۳۶۵ منطقه عملیاتی فکه شهید رحمت اله کریمی  در سال ۱۳۳۸ درروستای باغخواص بدنیا آمدند.وی تحصیلات ابتدایی خود را تاکلاس سوم ... ادامه مطلب »

پاسدار ومعلم شهید اسداله تاجیک

پاسدار ومعلم شهید اسداله تاجیک

 پاسدار ومعلم شهید اسداله تاجیک     فرزند : مرحوم عباسعلی  تاریخ تولد:۱۳۴۰     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۳/۱۲/۱۳۶۴ منطقه عملیاتی آبادان شهید اسداله تاجیک  در سال ۱۳۴۰ درروستای باغخواص بدنیا آمدند.دوران ابتدایی را درباغخواص گذرانند وسپس به ورامین ... ادامه مطلب »

شـهـید بسیجی معلم مجید ابوالحسنی

شـهـید بسیجی معلم مجید ابوالحسنی

 شـهـید بسیجی معلم مجید ابوالحسنی   فرزند : مرحوم کربلایی اسداله  تاریخ تولد:۱۳۴۳     محل تولد: علی آباد باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۳۰/۱۱/۱۳۶۶ ماووت عراق شهید مجید ابوالحسنی در سال ۱۳۶۰ به عضویت بسیج محل درآمدند.درسال ۱۳۶۳ موفق به اخذ دیپلم ... ادامه مطلب »

شـهـید بزرگوار جلال قشقائیان

شـهـید بزرگوار جلال قشقائیان

شـهـید جلال قشقائیان  فرزند : اصغر   تاریخ تولد:۱۳۴۵     محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت : ۲۵/۱/۱۳۶۲ فکه خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی مهربان بودند..دارای اخلاق ممتاز وخوبی بودند این شهید بزرگوار دراوایل جنگ عضو پایگاه بسیج ... ادامه مطلب »

شهید بزرگوارهاشم ابوالحسنی

شهید بزرگوارهاشم ابوالحسنی

شهید هاشم ابوالحسنی فرزند نادعلی  تاریخ تولد:۱۳۴۶               محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت  ۱۳/۸/۱۳۶۲ پنجوین عراق  شهید هاشم ابوالحسنی درباغخواص بدنیا آمد .درکودکی مادرعزیزشان راازدست دادند ایشان احترام خاصی رابه پدروبرادران وخواهرانشان می گذاشتند . وبه خواندن نمازاول وقت تاکید ... ادامه مطلب »

شهید بزرگوارمحمود ابوالحسنی

شهید بزرگوارمحمود ابوالحسنی

شهید محمود ابوالحسنی  فرزند یداله  تاریخ تولد:۱۳۴۴               محل تولد: باغخواص  تاریخ ومحل شهادت  ۱۲/۲/۱۳۶۲ کردستان شهید محمود ابوالحسنی در سال ۱۳۴۴ در روستای باغخواص در خانواده ای متوسط به دنیا آمد شهید ابوالحسنی در سن ۶ ماهگی پدر خود را ... ادامه مطلب »

شـهـید بزرگوارمحمد علی کریمی

شـهـید بزرگوارمحمد علی کریمی

شـهـید محمد علی کریمی فرزند : مرحوم ذبیح اله  تاریخ تولد:۱۳۳۷     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ سوسنگرد گزیده ای ازوصیت نامه شهید: کتاب اول :خدایا هیچ ندارم ،دست خالی آمده ام ،ناامیدم نگردان .خدایا حرکاتم رفتارم ،اعمالم ... ادامه مطلب »

شـهـید بزرگوار عبــاس مــرادی

شـهـید بزرگوار عبــاس مــرادی

شـهـید عبــاس مــرادی فرزند : مرحوم لطفعلی تاریخ تولد:۱۳۴۲     محل تولد: باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۵/۹/۱۳۶۱ اسلام آباد غرب خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان انسانی پارسا وباتقوا وخیلی صبور ومهربان ورئوف بودندوکمک خرج خانواده وپدرومادربودند.ایشان دراوایل جنگ عضو پایگاه بسیج ... ادامه مطلب »

سردار شهید منصور تاجیک

سردار شهید منصور تاجیک

سردار شهید منصور تاجیک                  فرزند مرحوم حاج حیدر تاریخ تولد:۱۳۴۴               محل تولد: باغخواص     تاریخ ومحل شهادت : ۱۵/۷/۱۳۶۱ کردستان شهید منصور تاجیک در سال ۱۳۴۴ در روستای باغخواص در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد او پس از گذران ... ادامه مطلب »

شـهـید بزرگوار علـی قـشـقایـی

شـهـید بزرگوار علـی قـشـقایـی

  شـهـید علـی قـشـقایـی          فرزند : مرحوم حاج کیومرث تاریخ تولد:۱۳۴۷     محل تولد: علی آباد باغخواص تاریخ ومحل شهادت : ۱۲/۴/۱۳۶۱ گیلان غرب خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان احترام بیش از حد به پدر ومادرش ومخصوصاً پدر بزرگوارش وهمچنین به خواهر وبرادرانش ... ادامه مطلب »

شهید بزرگوارحاج ناصر تاجیک اسماعیلی

شهید بزرگوارحاج ناصر تاجیک اسماعیلی

سردار شهید حاج ناصر تاجیک اسماعیلی                فرزند :محمد علی تاریخ تولد:۱۳۳۱   محل تولد:باغخواص تاریخ اعزام به جبهه : ازشروع جنگ تحمیلی تاریخ ومحل شهادت : ۱۸/۲/۱۳۶۱ نوسود خصوصیات اخلاقی شهید ، برخورد خوب با دوستان واقوام وآشنایان بویژه باخانواده ... ادامه مطلب »